A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

VÀ XÂY DỰNG CSVC NĂM HỌC 2019 – 2020

 

I - Kế hoạch lớp, học sinh:

 

Nhóm, lớp

L1,6; N.Trẻ

L2,7; N. trẻ

L3, 8; MG

L4, 9; MG

L5, MG

Tổng cộng

Số nhóm, lớp

6

7

5

5

5

28

Số trẻ, học sinh

182

248

159

154

156

899

 

II - Cơ sở vật chất: (Tính cả các công trình hiện có và các công trình dự kiến hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2019 để phục vụ năm học).

1- Tổng số phòng học: 28; Tổng: 1428 m2( Trong đó: KCCT: 25 phòng, Cấp 4: 03. phòng; số phòng học không an toàn : 0 )

+ Số phòng học khu lẻ (đối với trường Tiểu học ): 0 phòng,….. …m2.

2- Các phòng chức năng:

+ Phòng hiệu trưởng, hiệu phó: 02 phòng, 40 m2

+ Phòng hội đồng: 01 phòng , 54 m2

+ Phòng thư viện: 01 phòng, 43,2 m2

+ Phòng đồ dùng: 01 phòng, 21,6 m2

+ Các phòng học bộ môn: 01 phòng, 54 m2

+ Các phòng loại hình khác: 04 phòng, 83,6 m2

3- Số phòng học xây mới: 12 Phòng. Trong đó Chương trình KCH từ nguồn trái phiếu Chính phủ là: 0 phòng; ( tổng tiền XD mới: ..........)

4- Sửa chữa phòng học: 03 phòng, ( thành tiền: 10 000 000 đồng )

5- Xây mới và sửa chữa các công trình khác:( Đường đi, sân chơi…). Không

6- Bàn ghế HS: 465 bộ, đóng mới: 25 bộ, thành tiền: 19 500 000 đồng

7- Bàn ghế GV: 0 bộ, đóng mới: 0 bộ, thành tiền:……………….

8- Bảng: 0 cái, trong đó: bảng gỗ: 0 cái, bảng xi măng: 0 cái, bảng chống loá: 0 cái; số bảng còn thiếu: 0 cái.

Tổng tiền xây mới, sửa chữa : 29 500 000 đông

* Dự kiến xây dựng mới trong năm học 2019 - 2020 (tính đến 31/12/2019): 12 Phòng học, 648 m2; phòng học bộ môn: 0 phòng,……..m2; phòng đồ dùng: 0 phòng,…m2; (Tổng thành tiền : 8,8 tỷ đồng)

9- Diện tích đất đai khuôn viên toàn trường: 9210 m2; Dự kiến mở rộng thêm diện tích khuôn viên : 0 m2.

10- Công trình vệ sinh: Tổng số: 02(1 GV,1HS ) ; Hợp vệ sinh: 02 ; chưa hợp vệ sinh : 0

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Mau

 

 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Thị Mau
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan